AGRI

Staldren® - et effektivt tørrdesinfeksjonsmiddel

Brukes til storfe, gris, sau, geit, hest, høns og kyllinger.

Staldren støver ikke, er fuktabsoberende og minsker luktplager ved å binde ammoniakk.

Staldren tørker opp binger og båser, men etser ikke på gulv og innredning.

Staldren minsker luftfuktigheten, og dermed risiko for luftsmitte.

Staldren er lett å spre og kan brukes mens dyrene er i binge og bås.

Staldren er dokumentert ugiftig, dvs. verken hudirriterende eller helsesskadelig for mennesker og dyr.

Staldren reduserer livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver.

Staldren er pH-nøytral og dermed meget skånsom overfor omgivelsene, og fremmer et giftfritt miljø.

Staldren er effektivt bakteriedrepende, og har dokumentert virkning mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrann Type A, aspergillus og stafylokokker.

Staldren brukes også til kjæledyr fra hamsteren i barneværelset til hesten i stallen.

STALDREN til alle dyrearter!

Hest
Bruk STALDREN i hestestallen på følgende måte: STALDREN spredes i stallen etter utgjødsling. 1-2 håndfulle (ca. 50-100 gram) pr. m² på hele gulvarealet. Ved høy fuktighet brukes ca. 100 gram. Vær omhyggelig med å spre langs med kantene av boksen. STALDREN brukes deretter to ganger om uken. Tilstreb en tørr boks med et godt miljø. STALDREN har best effekt ved kontinuerlig bruk. Du får en god smittebekjempelse, og et godt, velduftende miljø – til glede for så vel hest, som rytter.