AGRI

Staldren® - et effektivt tørrdesinfeksjonsmiddel

Brukes til storfe, gris, sau, geit, hest, høns og kyllinger.

Staldren støver ikke, er fuktabsoberende og minsker luktplager ved å binde ammoniakk.

Staldren tørker opp binger og båser, men etser ikke på gulv og innredning.

Staldren minsker luftfuktigheten, og dermed risiko for luftsmitte.

Staldren er lett å spre og kan brukes mens dyrene er i binge og bås.

Staldren er dokumentert ugiftig, dvs. verken hudirriterende eller helsesskadelig for mennesker og dyr.

Staldren reduserer livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver.

Staldren er pH-nøytral og dermed meget skånsom overfor omgivelsene, og fremmer et giftfritt miljø.

Staldren er effektivt bakteriedrepende, og har dokumentert virkning mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrann Type A, aspergillus og stafylokokker.

Staldren brukes også til kjæledyr fra hamsteren i barneværelset til hesten i stallen.

STALDREN til alle dyrearter!


Storfe
Bruk STALDREN i båsfjøs på følgende måte: STALDREN skal strøs i bakerste del av båsen, hvor fuktighet gir mulighet for at visse bakterier og sopper kan reprodusere i store tall, og dermed bl.a. forårsake jurbetennelse. Bruk en god håndfull pr. m². STALDREN brukes et par ganger om uken. Det virker kraftig smittedempende i løpet av kort tid. Ved svært kraftige sykdomsutbrudd, brukes STALDREN hver dag, inntil utbruddet er dempet igjen. Bruk STALDREN i liggebåsen og liggebåser på følgende måte: STALDREN brukes på samme måte, som ovenfor nevnt, men i bredere båser hvor kuene kan snu seg, kan det være nødvendig å bruke mer. Bruk STALDREN i tallefjøs på følgende måte: STALDREN brukes 1 gang om uken med en god håndfull pr. m². Bruk STALDREN i kalvebinger på følgende måte: STALDREN spredes med en god håndfull pr. m². Sørg for å få med kantene på kalveboksen, hvor fluene trives.
STALDREN brukes to ganger om uken. Ved diarréutbrudd, brukes middlet hver dag, inntil utbruddet er gått over. Ved kontinuerlig bruk av STALDREN, oppnås de beste resultater, fordi du hele tiden demper smittetrykket