AGRI

Innredning

Vi leverer innredning til sauhus! Om du ønsker å bygge om, eller bygge nytt, leverer vi løsning som er tilpasset ditt behov!

Kom innom, så blir vi enige om den beste løsningen.


Vi tegner, leverer og monterer.


Norum saueinnredning fra Husdyr Systemer leveres med oppdelte eteplasser eller med langsgående eteåpning. Med oppdelte eteplasser har hver sau sin eteplass, og det blir ro under fôring og eting. Dyrene kan låses fast i fronten. Med langsgående eteåpning kan antall dyr i bingen varieres etter størrelse og alder. Bruk av fôrrist til saueinnredning med langsgående eteåpning gir redusert fôrspill.


HS- PLASTRISTER for sau: 40x80cm. Bærejern/ glassfiber for hver 80cm. Bærejern dimensjoneres etter spennlengde. Det kan brukes 5mm og 6mm bæring. Plastristene kan kuttes med sag. Vi har valgt å produsere risten i oransje farge for at gulvet skal bli så lyst som mulig og samtidig ikke virke skitten når dyrene går i bingen.

Plastristen har 14mm spalteåpning og er designet for å gi optimal gjødselgjennomgang og gode tråflater for sau. Samtidig er ristene «sklisikre» og har riller som effektiviserer vasking. Ristene har styrke nok til også å kunne fungere for slaktegris og kalv.

Ristene selges pr stk. (0,32m2)

Vi har spesial netto pris på rister i fullt stativ 233stk ( 74,56m2)