Ansatte

Her er våre medarbeidere

ROALD HOLEN

Daglig leder / Ansvar for salg og markedsføring / Kompetanseperson løft
Tlf: +47 982 59 706
Epost: roald@bls-as.no

WIDAR L. KVALBEIN

Arbeidsleder landbruk / Ansvar for ventilasjon og fôring
Tlf: +47 982 59 703
Epost: widar@bls-as.no

MARIANNE BREKKEN HAUGLAND

Butikkansvarlig
Tlf: +47 982 59 708
Epost: marianne@bls-as.no

STIAN EIKÅSEN

Servicemontør. Kontrollør løft Kompetanseperson løft
Tlf: +47 982 59 704
Epost: stian@bls-as.no

KJETIL NIELSEN

Salg/ servicemann landbruk
Tlf: +47 982 59 700
Epost: kjetil@bls-as.no

KARL DAG BORE

Montør og servicemann landbruk
Tlf: +47 982 59 709

Epost: kdbore@gmail.com

DAN ARVE BORE

Servicemontør. Kontrollør løft
Tlf: +47 982 59 711

Epost: danarve@bls-as.no

BJØRN BJØRNSEN

Servicemontør. Kontrollør løft
Tlf: +47 982 59 701
Epost: bjorn@bls-as.no

LEIF REVE

Servicemontør. Kontrollør løft
Tlf: +47 982 59 712
Epost: leif@bls-as.no

MONA WIIG

Kontormedarbeider, sentralbord / regnskap og faktura
Tlf: +47 982 59 713
+47 51 77 07 00
Epost: mona@bls-as.no