Kalveseil til å veie nyfødde kalver!

Posted on February 08, 2018

NYHET

Kalveseil.

For å veie nyfødte kalver

2 digitale vekter!

Også egnet til å flytte nyfødte kalver!

På lager, bare å ta kontakt!